HOMA-IR score – het insulineresistentie model

insuline resistentie deel 4 HOMA-IR homeostatic model assesment of insuline resistance score

Gevoelig of resistent?
Het insulineresistentie model

Insulineresistentie DEEL 4

HOMA - IR SCORE

Wat is HOMA – IR?

HOMA – IR staat voor Homeostatic Model Assesment of Insulin Resistance

* homeostase is “de neiging van biologische systemen om relatief constante omstandigheden in de interne omgeving te handhaven terwijl ze voortdurend interageren met en zich aanpassen aan veranderingen die binnen of buiten het systeem ontstaan.” (medisch woordenboek)

* homeostase is “een relatieve standvastigheid in de interne omgeving van het lichaam.”

Het betekent dus dat ons lichaam steeds probeert om alles binnen een bepaald bereik te houden en dus alles onder controle of binnen de perken te houden.

Niet te veel, maar ook niet weinig.

En in het geval van bloedsuiker, niet te hoog, maar ook niet te laag.

De HOMA – IR meet hoe hard het lichaam werkt om die relatieve standvastigheid en evenwicht te behouden.

Deze HOMA – IR score kan ook vroegtijdig (het voorstadium van) insulineresistentie opsporen, dus voor er echt schade is aangebracht.

Jammer genoeg zijn veel artsen hiervan niet op de hoogte en wordt het nuchtere insuline gehalte bij een (standaard) bloedafname niet eens aangevraagd.
Er kan dan ook geen HOMA – IR score bepaald worden, want daarvoor heb je de nuchtere glucose en de nuchtere insuline waarde nodig.

HOMA-IR is dus een berekening die de insulinegevoeligheid aangeeft door rekening te houden met de relatie tussen glucose en insuline. (hoe lang, hoeveel, enz…)

Een HOMA – IR (1) score kan je makkelijk zelf berekenen, maar houdt er rekening mee dat dit een momentopname is en dat je dus best op meerdere tijdstippen evalueert en dat er ook andere parameters zijn waar er rekening moet mee gehouden worden.
Heb je dus vragen over je score, neem dan zeker contact op met je arts of medisch begeleider.

HOMA - IR score berekenen doe je zo

HOMA IR SCORE homeostatic model of insuline resistance

Lage HOMA-IR betekent dat je gevoelig bent voor insuline. Er is slechts een kleine hoeveelheid insuline nodig om je bloedsuiker in balans te houden.

Een Hoge HOMA-IR betekent dat je minder gevoelig bent voor insuline.

Hoe hoger de HOMA-IR, hoe insulineresistenter iemand is.

Ondertussen is er een geüpdate versie, nl. de HOMA 2 – IR

Hier wordt de berekening gedaan met de nuchtere glycemie, de nuchtere insuline en C-peptide.
(C-peptide werd besproken in Insulineresistentie – Deel 3 – test en bloedwaarden)

Met deze berekening wordt de geschatte insuline sensitiviteit (%S), de stabiele staat van de Bèta-cel functie (%B) en de insuline resistentie (IR) berekend.

HOMA 2 - IR

Met de nuchtere glycemie, de nuchtere insulinemie, het C-peptide en het ge-update computermodel:
Homeostatic Model Assessment-2 (HOMA-2 calculator) wordt de geschatte insulinesensitiviteit (%S), de steady state β-cell function (%B) en de insulineresistentie (IR) berekend.

Het gebruik van de 2 parameters nl. de nuchtere insuline en C-peptide voor het berekenen van respectievelijk de β-cel functie en de insuline sensitiviteit, reduceert bias.

Om deze reden is HOMA 2-IR een belangrijkere indicator dan enkel nuchtere glucose en nuchtere insuline en verkieslijker dan de HOMA 1 – IR.

De HOMA 2 – IR waarden liggen enigszins anders dan bij de HOMA 1 – IR.

Bij HOMA 2 spreekt men vanaf een score van 1,4 van metabool syndroom en vanaf 1,8 van insuline resistentie.
Ook deze waarden zijn referentiewaarden en dienen dus best samen met je arts, diëtist of gezondheidscoach te worden besproken.

Sowieso betekent een lagere HOMA 2-IR ook hier dat je gevoelig bent voor insuline.

En een hoge HOMA 2 -IR betekent dat je minder gevoelig bent voor insuline.

Hoe en wanneer HOMA - IR testen?

HOMA – IR 1 kan je dus bepalen met een nuchtere glucose en nuchtere insuline waarde.

HOMA – IR 2 wordt met een computerberekening gedaan en kan je bij (sommige) laboratoria mee laten bepalen tijdens een bloedanalyse.
De bloedafname dient nuchter te gebeuren en voor een exacte bepaling zou het eigenlijk 3 x dienen te gebeuren.

Waarom 3 x ?

Omdat insuline oscilleert (wordt vrijgelaten in pulsen) uit de pancreas. Deze gepulseerde secretie van insuline wordt gemoduleerd door ons brein en de hypothalamus hypofyse-bijnieras in een tijdspanne van 90 – 120 minuten, wat resulteert in grote golven (schommelingen) gedurende ongeveer 90 – 120 minuten. Deze pieken en dalen worden gemoduleerd afhankelijk van iemands persoonlijke insuline sensitiviteit en kunnen variëren van 5 tot 15 minuten.

De vraag is dan, waar zit jouw insulinegolf op het moment van de meting? In het dal of aan de top?

Daarom wordt er gesuggereerd om 3 metingen te nemen met een interval van 5 minuten en daaruit het resultaat af te leiden. Of het gemiddelde van de metingen te nemen.

In de praktijk echter, geeft één enkele bloedafname een acceptabele schatting.

De HOMA kan ook gebruikt worden in fysiologische studies als aanvulling op gestimuleerde schattingen zoals de complexe clamp en IVGTT (intraveneuze glucose tolerantie test). (1)

Aangezien deze laatste 2 nogal invasieve testen zijn, zou ik dan eerder een Kraft Test in combinatie met HOMA 2 – IR aanraden.
lees meer over de Kraft test

OPMERKING

HOMA – IR is vooral toepasselijk in grootschalige studies. Als de HOMA wordt gebruikt voor de studie van individuen dient er rekening gehouden te worden met een intra-individuele variatiecoëfficiënt (CV) van 10,3% voor HOMA-%S en 7,7% voor HOMA-%B.

lees ook de andere artikels uit de insulineresistentie reeks

referentie

  1. Wallace, T. M., Levy, J. C., & Matthews, D. R. (2004). Use and abuse of HOMA modeling. Diabetes care27(6), 1487–1495. https://doi.org/10.2337/diacare.27.6.1487
Facebook
Pinterest
LinkedIn
Email
WhatsApp
Twitter
Sofie

Sofie

Belangrijk : Alle informatie op de Website en de inhoud van de blog, inclusief tekst, afbeeldingen en geciteerde statistieken, evenals al het andere materiaal dat hierin is opgenomen (‘de inhoud”), is alleen voor informatiedoeleinden. De inhoud is niet bedoeld als vervanging voor professioneel, medisch advies, medische diagnose en/of behandeling. Negeer geen medisch advies en raadpleeg altijd uw arts als u vragen heeft over een medische aandoening of voordat u iets implementeert dat u heeft gelezen of gehoord in onze inhoud of tijdens eventuele webinars, life video’s, enzovoort. Als bezoeker of gebruiker van de Website verbind je je ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook het geheel of zelfs een deel van elementen waaruit de Website bestaat te kopiëren, te bewerken, te reproduceren, door te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken. zie onze voorwaarden

Volg ons op

Recente berichten

Like onze pagina

Nieuwsbrief

Scroll naar boven